SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU

 

 

VESMÍRNÍ  PŘÁTELÉ  O  TV

 

 

521.  O vývoji lidstva.    (Přijal Vlastimil H.)   21.1.1999.   6:16–7:56 hodin.   Místo: Šumperk.

 

Dobré ráno Stvořiteli.

 

„Dobré ráno Vlastíku. O čem si chceš dnes povídat ?“

 

O vývoji lidstva. Je to možné ?

 

„Je, zajisté. Vývoj lidstva se ubírá v současnosti směrem, který není pro něj zrovna cestou k lepším zítřkům. Myslíš si, že války, zabíjení, nemoci a to vše další je zde jen proto, že to tak má být ? Ne, v žádném případě. To vše, co se tu děje je dobře naplánováno a připraveno Silami temna, které vás chtějí jen ještě více zastrašit a uzemnit. Ale já jsem vám dal volbu. Vy si to nemusíte vybírat, můžete se tomu vzepřít, obrátit se ke světlu a bytostem žijícím v něm. To, co je vám předkládáno jako fakta, která nelze změnit, je možné změnit pouhou vaší myšlenkou. Ale čím více se daná situace týká více lidí, tím více myšlení je k jeho změně zapotřebí. Jestliže potřebujete něco změnit ve vztahu k druhému člověku, je třeba změnit myšlení právě vůči němu. Je-li to však situace, která se týká více lidí, např. vyhození z práce nebo zavření firmy, je potřeba, aby se tito lidé na to podívali z jiného pohledu. Ono se i u vás říká, že každá mince má 2 strany a nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Takže si to chce v klidu sednout a zeptat se sám sebe, proč jsem byl vyhozen nebo proč se firma zavřela a jak i já jsem přispěl k tomu, že to nefungovalo tak, jak mělo. Mohl(a) jste něco změnit dřív ?  Jistě, vždy se najde něco, co lze změnit a zlepšit. Přinejmenším jste teď o něco moudřejší. Už to, že se zastavíte a podíváte se sám na sebe zvenčí, je obrovský pokrok. To znamená, že chápete sebe jako samostatnou myslící bytost a ne jen jako součást stáda. Být součástí stáda je velmi pohodlné. Ale když nevíte, kam to stádo jde a nepodílíte se na určování cesty, tak se potom nedivte a nenadávejte. Je to zbytečné, neboť i vy jste to tou svojí pasivitou dovolili. Dobrým nástrojem jak vás umlčet a zaměstnat je televize. Jen si všimněte těch zbytečných pořadů, seriálů a her, kterými vás v ní krmí. A vy to často baštíte i s navijákem. Teď se pozastavuješ nad mým výrazem „baštíte i s navijákem“, ale proč bych nemohl použít přirovnání a přívlastků, kterým rozumíte ?  Je hlavní pochopit, co vám chci říci. A jazyk, jazyk, ten může být různý. Jazykem se domlouváte mezi sebou a tak si předáváte svoje myšlenky, zážitky. Když si odmyslíte jazyk, zbudou vám jen myšlenky, ale ty jsou podstatné. Ty řídí vaše činy. Proto i vy při šatném chování se musíte vrátit k té špatné řídící myšlence. To ona způsobila, že jste se nezachovali jinak.

 

Je dosti těžké pro některé z vás, a je vás zatím většina, rozlišit svůj vnitřní hlas, své myšlenky od myšlenek, které vám někdo cizí napovídá. To, jak posloucháte cizí myšlenky, tak moc se necháte ovládat. Ale pozor !  Je třeba rozlišovat, jestli ta základní myšlenka v myšlence je myšlenka tvořivá, plná lásky, nebo je to myšlenka nenávisti, chamtivosti a destrukce. Tak se sami můžete vypracovat k tomu, že budete řídit a kontrolovat svoje vlastní myšlenky a nebudete jen nástrojem někoho. Stejně jako jsou lidé dobří a zlí, plní nenávisti, tak i ve Vesmíru existují bytosti dobré a zlé. Tuto polaritu při troše zamyšlení najdete všude. Je to tak zařízeno kvůli vašemu vývoji, abyste se dokázali osvobodit a zvolit si. Tím, že se díváte na televizi, jste v dané chvíli zvolili tu pasivní roli a příjem cizích myšlenek. A televize dnes u vás místo funkce vzdělávací (informace = světlo, pozn. zpracovatele) zastává funkci vyplňovací. Říkáte tomu bavící funkce. Vy sami se často bojíte zůstat sami, bojíte se svých vlastních myšlenek a raději, abyste je neslyšeli, si zacpete smysly televizí, rádiem apod. Nemám samozřejmě na mysli hudbu relaxační, při které se uvolníte a necháte své myšlenky volně plynout a jen je z povzdálí lehce pozorujete. To „apod.“ byla hudba produkovaná některými skupinami mezi vámi, která ve vás vyvolává rozrušení, bušení srdce, spěch a navádí vás ke stresu. Vše se ve vás často chvěje a vy to přesto posloucháte. Což neposloucháte svoje tělo ?  Dal jsem vám ho právě proto, abyste si to mohli odzkoušet a rozlišit, co je pro vás dobré a co ne. Teď mluvím k jednotlivci, ke každému z vás, který bude číst tyto řádky.

 

Opakuji to stále a budu to opakovat klidně i stokrát znou každému z vás:

 

JEN VY SI VOLÍTE SVOJI BUDOUCNOST A OVLIVŇUJETE SOUČASNOST.

 

Tak to je a bude a nikdy to nebude jinak. S láskou, s láskou a citem se naučte poslouchat sebe, své okolí. Nepotřebujete televizi, rádio ba ani hudbu. To vše, co potřebujete, je ve vás. I hudba vám může dopomoci jen ke zvládnutí kousku vaší cesty ne mně. Je to vibrace, která rozechvívá každou buňku vašeho těla a čím hrubější člověk, myšlenky, tím hrubější hudba. Láska nepotřebuje hlasitost, Láska potřebuje harmonii a jednotu těla i ducha. Nechte proniknout do sebe, do svého nitra světlo a odstraňte si z cesty to, co vám zatemňuje smysly, zaměstnává vaši mysl zbytečnostmi. Tím neříkám neúčastnit se společenského dění, nesledovat události kolem sebe. Je však třeba se na to dívat jinak, z pohledu pozorovatele a poslouchat svoje city, jak to či ono na vás působí. Ty jsi už Vlastíku dosti citlivý a měl jsi možnost vyzkoušet na vlastní kůži, co dokáže udělat sledování televize s člověkem (měl jsem velké problémy se žaludkem a často jsem běhal na WC – pozn. příjemce). A teď si uvědom, že lidi, kteří sledují televizi, sledují všechny ty „braky“, jak jim říkáte. Jak moc je tu prostoru k myšlení mezi lidmi, ke komunikaci, k řešení problémů ? Určitě o hodně méně s těmito prostředky. Necháváte se stresovat, abyste stihli v televizi to či ono. Honíte se a tím se i uvnitř sebe ničíte. Kde je ta pohoda, klid, harmonie domova, kam se chcete vracet ? Zrušíte ho jedním puštěním televize s drastickým filmem. S vykulenýma očima na obrazovce se necháte vtáhnout do děje, který se vás přitom přímo netýká. Jako by nebylo dosti problémů k řešení kolem vás. Není to hra ?  Hra s vámi, s vaší myslí ?  Ty impulsy, které přijímáte z temné části mého Vesmíru se vás snaží ovládat i prostřednictvím tohoto média zvaného televize. A já to vše dovolím, protože je to Vesmír svobodné vůle a vy se rozhodujete. Mohu pomoci radou, svojí Láskou, kterou vás v každém okamžiku zahrnuji. Jen vy se máte rozhodnout, že to chcete či nikoli. Dám každému co potřebuje, aby pochopil. Aby pochopil, že Vesmír nelze stavět na základech nenávisti, ale na základě Lásky. Ta Láska prostupuje vším, i tím kamenem a jen zbývá se ji naučit vnímat a rozlišovat pro vás dobro. Čím více si toto uvědomí lidí, tím lépe bude vám na Zemi. Není to jen fráze „naučit se rozlišovat dobro“, je to sama podstata rozhodování. Rozhodování v přítomnosti o budoucnosti. Kolektivně potom vytváříte myšlení skupiny nebo rodiny, města, státu, kontinentu a planety. To vše se sčítá, všechny vaše myšlenkové impulsy jsou zachytitelné a zaznamenatelné. Vše, co děláte a myslíte, se vám také zaznamenává do vašeho zápisníku, který si nosíte každý se sebou, ale který zatím nevidíte. Až skončíte tento život, tak si jej prohlédnete. To však už nebudete moci nic z toho, co jste učinili ovlivnit. Teď to ještě můžete. V žádné chvíli prostě není pozdě a čím dříve, tím lépe, tím větší odměny se vám potom dostane. Vaší největší odměnou v tomto životě je váš dobrý pocit z dobře vykonané práce, z toho, co se vám podařilo, z toho, čím jste mohli pomoci apod.  Neexistují v zásadě lidé zlí, ale jen nechápaví. Ti, kteří nepochopili jak se mají chovat, jednat a myslet. Je to jen otázka uvědomění si této skutečnosti. Proto nikoho nesuďte, jen ukazujte příklad, vysvětlujte a tak dál roznášejte světlo do vašeho okolí. To se vám vše bohatě vrátí ve vašich dětech, ve vztahu okolí k vám a ve vašich přátelích. Protože s přibývajícím časem zjistíte, že nejste sami, že vašich přátel přibývá a jsou stejně plni lásky jako vy. Opět: Stejné přitahuje stejné. To, co vysíláte, to i přijímáte. Je to jako podle vašeho pořekadla v tomto smyslu: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Ale nevěšte hlavu, vše se dá v dobré obrátit. Nač často pesimismus v hlavách některých z vás ?  Změňte už svůj postoj k životu a hledejte, čím se z dané situace poučit. Vývoj lidstva spěje přesně tam, kam spěje vaše myšlení. Pokud bude pesimistické, destruktivní, vede k zániku. Ale není to jen zánik něčeho starého, přežitých hodnot a systémů ?  Není třeba zde udělat zásadní změnu ? Odpovězte si každý sám ve svém srdci. Až udělá každý změnu ve svém srdci a myšlení, tak nebude zapotřebí válek a nenávisti, neboť budete plni lásky. Jde o každého z vás, proto nehleďte stále, co ostatní. Někde se vždy musí začít a někde skončit. Jen život je věčný. Ti, co nemohou stále pochopit to, co jim různými prostředky stále říkám, dojdou ke svému poznání později. Možná už ale ne tady na této vaší krásné zelené planetě.

 

Předej to dál, tak, jak to zamýšlíš a bude dobře.

 

S láskou k tobě milý Vlastíku hovořil Stvořitel tohoto Vesmíru a s láskou ti to předal Axiron a něco doplnil i Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti Stvořiteli za tento rozhovor i vám přátelé za to, jak pro něj pracujete a mně s láskou pomáháte.    S láskou Vlastík.

 

 

 

536.  Epidemie chřipky a televize.   (Přijal Ivo A. Benda)   2.2.1999.   22:46–22:54 hodin.   Místo: Zlín.

 

         „Milý Ivo,

 

Ptáte se na to, zda souvisí časté sledování TV s nynější epidemií chřipky. Ano, souvisí. Je zde takový mechanizmus, že oslabené tělo sledováním negativních filmů je snadným soustem pro napadení viry, kterých je zde všude dost. Ano, lidé, kteří nesledují TV, mají většinou pozitivní vibrace a tím nejsou snadným soustem pro viry.

 

Ano milá Katko, máš správný úsudek o tomto jevu a takto je opět vidět zákonitost, podle které člověk, který je negativní a ovladatelný, má na sobě ještě hodně práce a nemoc je právě taktová příležitost, kde může na sobě začít pracovat. Ano milá, takto toto je tvorba Stvořitele našeho milovaného a tak se tedy milióny lidí snaží touto nepříjemnou cestou na sobě pracovat.

 

Toto sdělení ti milý Ivo předal sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkujeme ti milý Aštare za toto sdělení. Máme tě moc rádi.    S láskou Ivo a Katka.

 

 

 

 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu