STYK  DUŠE  S  TĚLEM
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - STYK DUŠE S TĚLEM    0,7 MB
  EN  Celá kniha - INTERACTION OF SOUL AND BODY    0,6 MB
  DE  Celá kniha - DER VERKEHR ZWISCHEN SEELE UND LEIB    2,1 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
STYK DUŠE S TĚLEM
1.EXISTUJÍ DVA SVĚTY; DUCHOVNÍ SVĚT, OBÝVANÝ DUCHY A ANDĚLY, A PŘÍRODNÍ SVĚT, OBÝVANÝ LIDMI
2.DUCHOVNÍ SVĚT VZNIKL A DÁLE TRVÁ ZE SVÉHO SLUNCE, PŘÍRODNÍ SVĚT ROVNĚŽ VZNIKL A TRVÁ ZE SVÉHO SLUNCE
3.SLUNCEM DUCHOVNÍHO SVĚTA JE RYZÍ LÁSKA JEHOVY BOHA, KTERÝ JE V JEHO STŘEDU
4.ZE SLUNCE DUCHOVNÍHO SVĚTA VYZAŘUJE TEPLO A SVĚTLO; TOTO TEPLO JE SVOU PODSTATOU LÁSKA A TOTO SVĚTLO JE SVOU PODSTATOU MOUDROST
5.TOTO TEPLO I TOTO SVĚTLO PŮSOBÍ NA ČLOVĚKA; TEPLO PROUDÍ DO JEHO VŮLE A VYVOLÁVÁ V NÍ DOBRO LÁSKY, SVĚTLO PLYNE DO JEHO ROZUMU A VZBUZUJE V NĚM PRAVDU MOUDROSTI
6.TEPLO A SVĚTLO, TEDY LÁSKA A MOUDROST, SE OD BOHA VLÉVAJÍ SPOLEČNĚ DO DUŠE ČLOVĚKA; SKRZE NI DO MYSLI, JEJÍCH SKLONŮ A MYŠLENEK, Z NICH PAK DO SMYSLŮ, ŘEČI A JEDNÁNÍ
7.SLUNCE PŘÍRODNÍHO SVĚTA JE ČISTÝ OHEŇ; PŮSOBENÍM TOHOTO SLUNCE VZNIKL A TRVÁ PŘÍRODNÍ SVĚT
8.PROTO VŠE, CO Z TOHOTO SLUNCE VZNIKÁ, JE SAMO O SOBĚ NEŽIVÉ
9.DUCHOVNÍ SE ZAHALUJE PŘÍRODNÍM, JAKO SE ČLOVĚK ZAHALUJE ODĚVEM
10.TAKTO ZAHALENÍ DUCHOVNOST V ČLOVĚKU MU UMOŽŇUJE ŽÍT JAKO BYTOSTI ROZUMOVÉ A MRAVNÍ, A TEDY DUCHOVNĚ PŘÍRODNÍ
11.TENTO VLIV ČLOVĚK PŘIJÍMÁ PODLE SVÉHO STAVU MOUDROSTI A LÁSKY
12.CHÁPÁNÍ ČLOVĚKA MŮŽE BÝT POVZNESENO DO SVĚTLA (TEDY MOUDROSTI, V NÍŽ JSOU NEBEŠTÍ ANDĚLÉ) PODLE USTROJENÍ JEHO ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ, A JEHO VŮLE MŮŽE BÝT POVZNESENA DO NEBESKÉHO TEPLA (TEDY LÁSKY) PODLE ČINŮ V JEHO ŽIVOTĚ. LÁSKA VŮLE SE VŠAK POVZNÁŠÍ JEN V TÉ MÍŘE, V JAKÉ ČLOVĚK CHCE A KONÁ, CO JEJ UČÍ MOUDROST ROZUMU
13.U ZVÍŘAT JE VŠE USPOŘÁDÁNO JINAK
14.VE SVĚTĚ DUCHOVNÍM I VE SVĚTĚ PŘÍRODNÍM JSOU TŘI STUPNĚ, DOSUD NEZNÁMÉ, V NICHŽ PŮSOBÍ VEŠKERÝ VLIV
15.V PRVNÍM STUPNI JSOU CÍLE, VE DRUHÉM PŘÍČINY A VE TŘETÍM ÚČINKY
16.Z TOHO VYSVÍTÁ, JAKÝ JE DUCHOVNÍ VLIV OD SVÉHO POČÁTKU AŽ KE SVÝM ÚČINKŮM
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu