O  ŽIVOTĚ  A  LÁSCE
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - O ŽIVOTĚ A LÁSCE    1,8 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
PŘEDMLUVA
O ŽIVOTĚ
1.VEŠKERÉ NÁBOŽENSTVÍ SE TÝKÁ ŽIVOTA A ŽIVOTEM NÁBOŽENSTVÍ JE ČINIT DOBRO
2.NIKDO NEMŮŽE ČINIT SKUTEČNÉ DOBRO OD SEBE
3.NAKOLIK SE VYHÝBÁME ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK ČINÍME DOBRO NE OD SEBE, ALE OD PÁNA
4.NAKOLIK SE VYHÝBÁME ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK MILUJEME PRAVDU
5.NAKOLIK SE VYHÝBÁME ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK VĚŘÍME A JSME DUCHOVNÍ LIDÉ
6.DESATERO UČÍ, KTERÁ ZLA JSOU PROVINĚNÍ
7.VEŠKERÉ DRUHY VRAŽD, CIZOLOŽSTVÍ, KRÁDEŽI A FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ VČETNĚ ŽÁDOSTI PO NICH JSOU ZLA, KTERÝM JE TŘEBA SE VYHÝBAT JAKO PROVINĚNÍM
8.NAKOLIK SE VYHÝBÁME VŠEM DRUHŮM VRAŽD JAKO PROVINĚNÍM, NAKOLIK MILUJEME SVÉHO BLIŽNÍHO
9.NAKOLIK SE VYHÝBÁME VŠEM DRUHŮM CIZOLOŽSTVÍ JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK MILUJEME MRAVNÍ ČISTOTU
10.NAKOLIK SE VYHÝBÁME VŠEM DRUHŮM KRÁDEŽÍ JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK MILUJEME UPŘÍMNOST
11.NAKOLIK SE VYHÝBÁME VŠEM DRUHŮM FALEŠNÉHO SVĚDECTVÍ JAKO PROVINĚNÍM, NATOLIK MILUJEME PRAVDU
12.NIKDO SE NEMŮŽE VYHÝBAL ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM TAK, ABY SE OD NICH VNITŘNĚ ODVRACEL POKUD PROTI NIM NEBOJUJE
13.MÁME SE VYHÝBAL ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM A BOJOVAT PROTI NIM JAKOBY SAMI OD SEBE
14.KDO SE VYHÝBÁ ZLŮM Z JAKÉHOKOLI JINÉHO DŮVODU NEŽ PROTO, ŽE TO JSOU PROVINĚNÍ, TEN SE JIM VE SKUTEČNOSTI NEVYHÝBÁ, ALE POUZE JIM BRÁNI OBJEVIT SE PŘED SVĚTEM
O LÁSCE
15.PRVOU VĚCÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JE HLEDĚT K PÁNU A VYHÝBAT SE ZLŮM, NEBOŤ TO JSOU PROVINĚNÍ VŮČI NĚMU; TOHO DOSAHUJEME AKTIVNÍ LÍTOSTÍ
16.DRUHOU VĚCÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JE ČINIT DOBRO, NEBOŤ JE UŽITEČNÉ
17.BLIŽNÍM, JENŽ MÁ BÝT MILOVÁN, JE V DUCHOVNÍM POJETÍ DOBRO A PRAVDA
18.PŘEDMĚTEM LÁSKY K BLIŽNÍMU JE ČLOVĚK, SPOLEČENSTVÍ, VLAST A LIDSTVO; TI VŠICHNI JSOU BLIŽNÍM V ÚZKÉM I ŠIROKÉM SMYSLU SLOVA
19.SUBJEKTEM LÁSKY K BLIŽNÍMU JE ČLOVĚK; JAKÁ JE JEHO LÁSKA K BLIŽNÍMU, TAKOVÝ JE I JEJÍ SUBJEKT A TAKOVÁ JE LÁSKA, KTEROU PROJEVUJE VŮČI BLIŽNÍMU
20.ČLOVĚK SE RODÍ, ABY SE STAL LÁSKOU K BLIŽNÍMU; NEMŮŽE SE JÍ VŠAK STÁT, POKUD JEJ JEHO POHNUTKY A JEJICH PŘÍJEMNOSTÍ NEVEDOU K TOMU, ABY NEUSTÁLE BLIŽNÍMU PŘINÁŠEL DOBRO UŽITEČNOSTI
21.KAŽDÝ ČLOVĚK, KTERÝ HLEDÍ K PÁNU A VYHÝBÁ SE ZLŮM JAKO HŘÍCHŮM, SE STÁVÁ PODOBOU LÁSKY K BLIŽNÍMU, POKUD UPŘÍMNĚ, SPRAVEDLIVĚ A VĚRNĚ VYKONÁVÁ PRÁCI SVÉHO POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
22.VŠE, CO SE VZTAHUJE K BOHOSLUŽBĚ, JE ZNAKEM LÁSKY K BLIŽNÍMU
23.DOBROČINNOSTÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JSOU DOBRÉ SKUTKY, JEŽ ČLOVĚK, KTERÝ JE LÁSKOU K BLIŽNÍMU, KONÁ SVOBODNĚ MIMO SVÉ POVOLÁNÍ
24.EXISTUJÍ MNOHÉ POVINNOSTI LÁSKY K BLIŽNÍMU - MIMO VÝŠE UVEDENÉ I TY, JEŽ MÁ ČLOVĚK ČINIT ZE SLUŠNOSTI
25.EXISTUJÍ RŮZNÁ ROZPTÝLENÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU, TEDY RŮZNÉ RADOSTI A PŘÍJEMNOSTI TĚLESNÝCH SMYSLŮ UŽITEČNÉ PRO OBČERSTVENÍ DUCHA
Dodatek
26.PRVOU VĚCÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JE HLEDĚT K PÁNU A VYHÝBAT SE ZLŮM JAKO PROVINĚNÍM
27.DRUHOU VĚCÍ LÁSKY K BLIŽNÍMU JE PROKAZOVAT BLIŽNÍMU DOBRO
28.TAM, KDE NENÍ ŽÁDNÁ PRAVDA VÍRY, NENÍ ŽÁDNÁ CÍRKEV, A TAM, KDE NENÍ ŽÁDNÉ DOBRO ŽIVOTA, NENÍ ŽÁDNÉ NÁBOŽENSTVÍ
29.BLIŽNÍ MÁ BÝT MILOVÁN PODLE SVÉHO DUCHOVNÍHO DOBRA A NÁSLEDNĚ PODLE SVÉHO MRAVNÍHO, OBČANSKÉHO A PŘÍRODNÍHO DOBRA. Z TOHO PLYNE, ŽE BLIŽNÍM, KTERÝ MÁ BÝT MILOVÁN, JE V DUCHOVNÍM SMYSLU DOBRO
30.BLIŽNÍM, KTERÝ MÁ BÝT MILOVÁN, JE V PŘÍRODNÍM SMYSLU SPOLUOBČAN, MENŠÍ A VĚTŠÍ SPOLEČENSTVÍ, VLAST A LIDSKÉ POKOLENÍ
31.OBSAH
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu