O  PÍSMU  SVATÉM
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - O PÍSMU SVATÉM    0,8 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
1.PÍSMO SVATÉ NEBOLI SLOVO JE BOŽSKÁ PRAVDA SAMA
2.VE SLOVĚ JE DUCHOVNÍ SMYSL, DOSUD NEZNÁMÝ
3.DOSLOVNÝ SMYSL SLOVA JE ZÁKLADNOU, SCHRÁNOU A OPOROU JEHO DUCHOVNÍHO A NEBESKÉHO SMYSLU
4.BOŽSKÁ PRAVDA JE V DOSLOVNÉM SMYSLU SLOVA VE SVÉ PLNOSTI, VE SVÉ SVATOSTI A VE SVÉ MOCI
5.NAUKA CÍRKVE MÁ BÝT ČERPÁNA A POTVRZOVÁNA Z DOSLOVNÉHO SMYSLU SLOVA
6.PROSTŘEDNICTVÍM DOSLOVNÉHO SMYSLU SLOVA VZNIKÁ SPOJENÍ S PÁNEM A SPOLEČENSTVÍ S ANDĚLY
7.SLOVO SE NACHÁZÍ VE VŠECH NEBESÍCH A JE ZDROJEM ANDĚLSKÉ MOUDROSTI
8.CÍRKEV POVSTÁVÁ ZE SLOVA A JE TAKOVÁ, JAKÉ JE JEJÍ POCHOPENÍ SLOVA
9.V KAŽDÉ ČÁSTI SLOVA SE NACHÁZÍ MANŽELSTVÍ PÁNA A CÍRKVE A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍ MANŽELSTVÍ DOBRA A PRAVDY
10.KACÍŘSTVÍ MOHOU BÝT ČERPÁNA Z DOSLOVNÉHO SMYSLU SLOVA, JE VŠAK ZAVRŽENÍHODNÉ JE POTVRZOVAT
11.PÁN PŘIŠEL NA SVĚT, ABY NAPLNIL SLOVO A STAL SE TAK BOŽSKOU PRAVDOU NEBOLI SLOVEM I V POSLEDNÍ MEZI
12.SLOVU, KTERÉ JE NA SVĚTĚ NYNÍ, PŘEDCHÁZELO SLOVO, KTERÉ BYLO ZTRACENO
13.PROSTŘEDNICTVÍM SLOVA JSOU VE SVĚTLE I TI, KDO JSOU MIMO CÍRKEV A NEMAJÍ SLOVO
14.BEZ SLOVA BY NIKDO NEMOHL MÍT POVĚDOMÍ O BOHU, O NEBI A PEKLE, O ŽIVOTĚ PO SMRTI, A TÍM MÉNĚ O PÁNU
POZNÁMKY
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu