O  PÁNU  A  VÍŘE
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - O PÁNU A VÍŘE    1,4 MB
  EN  Celá kniha - DOCTRINE OF THE LORD    1,0 MB
  DE  Celá kniha - DIE LEHRE DES NEUEN JERUSALEMS VOM HERRN    1,0 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
PŘEKLADATELSKÁ POZNÁMKA
ČÁST I:  O PÁNU
1.CELÉ PÍSMO SVATÉ POJEDNÁVÁ O PÁNU; PÁN JE SLOVO
2.VÝROK, ŽE PÁN NAPLNIL CELÝ ZÁKON, ZNAMENÁ, ŽE NAPLNIL CELÉ SLOVO
3.PÁN PŘIŠEL NA SVĚT, ABY SI PODŘÍDIL PEKLA A OSLAVIL LIDSTVÍ. UTRPENÍ NA KŘÍŽI BYLO POSLEDNÍM BOJEM, JÍMŽ ZAVRŠIL SVÉ VÍTĚZSTVÍ NAD PEKLY A PLNĚ OSLAVIL SVÉ LIDSTVÍ
4.PÁN SVÝM UTRPENÍM NA KŘÍŽI NEODSTRANIL HŘÍCHY, ALE SNÁŠEL JE
5.PŘIPOČTENÍ ZÁSLUH PÁNA NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ PO POKÁNÍ
6.PÁN SE NAZÝVÁ SYNEM BOŽÍM, MLUVÍ-LI SE O JEHO BOŽSKÉM LIDSTVÍ, A SYNEM ČLOVĚKA, MLUVÍ-LI SE O NĚM JAKO O SLOVU
7.Z BOŽSTVÍ, JEŽ BYLO V NĚM, PÁN UČINIL BOŽSKÝM SVÉ LIDSTVÍ, A TAK SE STAL JEDNÍM S OTCEM
8.PÁN JE BŮH, OD NĚHOŽ POCHÁZÍ SLOVO A O NĚMŽ SLOVO POJEDNÁVÁ
9.BŮH JE JEDEN, A TÍMTO BOHEM JE PÁN
10.DUCH SVATÝ JE BOŽSTVÍ, KTERÉ PLYNE Z PÁNA, A TO JE PÁN SÁM
11.ATHANASIJSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY SOUHLASÍ S PRAVDOU, POKUD SE TROJICÍ OSOB ROZUMÍ TROJICE OSOBY EXISTUJÍCÍ V PÁNU
12.NOVÝM JERUZALÉMEM V KNIZE ZJEVENÍ SE ROZUMÍ NOVÁ CÍRKEV
ČÁST II:  O VÍŘE
13.VÍRA JE VNITŘNÍ POZNÁNÍ PRAVDY
14.VNITŘNĚ POZNÁVAT PRAVDU, TEDY MÍT VÍRU, NEMŮŽE NIKDO JINÝ NEŽ TEN, KDO MILUJE SVÉHO BLIŽNÍHO
15.NEMILUJE-LI ČLOVĚK BLIŽNÍHO, JEHO ZNALOSTI PRAVDY A DOBRA NEJSOU SOUČÁSTÍ VÍRY. TVOŘÍ VŠAK ZÁSOBÁRNU, Z NÍŽ SE MŮŽE VÍRA Z LÁSKY K BLIŽNÍMU UTVOŘIT
16.KŘESŤANSKÁ VÍRA V OBECNÉM POJETÍ
17.DNEŠNÍ VÍRA V OBECNÉM POJETÍ
18.JAKÁ JE PODSTATA VÍRY ODDĚLENÉ OD LÁSKY K BLIŽNÍMU
19.TI, JEJICHŽ VÍRA JE ODDĚLENÁ OD LÁSKY K BLIŽNÍMU, JSOU VE SLOVU ZOBRAZENI JAKO PELIŠTEJŠTÍ
20.TI, JEJICHŽ VÍRA JE ODDĚLENÁ OD LÁSKY K BLIŽNÍMU, SE V KNIZE ZJEVENÍ MÍNÍ DRAKEM
21.O TĚCH, JEJICHŽ VÍRA JE ODDĚLENA OD LÁSKY K BLIŽNÍMU, SE U DANIELA A U MATOUŠE MLUVÍ JAKO O KOZLECH
22.VÍRA ODDĚLENÁ OD LÁSKY K BLIŽNÍMU NIČÍ CÍRKEV A VŠE, CO JI TVOŘÍ
POZNÁMKY O PÁNU, O VÍŘE
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu