NÁVRAT  DOMŮ  K  BOHU
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - NÁVRAT DOMŮ K BOHU    1,7 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
TITULNÍ STRANA
ÚVOD
1.VŠICHNI VŠECHNO DĚLÁME SAMI PRO SEBE. AŽ POCHOPÍŠ, ŽE TOTÉŽ PLATÍ I O SMRTI, UŽ SE JÍ NIKDY NEBUDEŠ BÁT.
2.DOJDEŠ-LI K ODPOVĚDI NA VĚTŠINU OTÁZEK, KTERÉ SIS KLADL OHLEDNĚ SMRTI, BUDEŠ ZNÁT ODPOVĚĎ NA VĚTŠINU OTÁZEK, KTERÉ SI KLADEŠ OHLEDNĚ ŽIVOTA.
3.MYSLÍŠ SI, ŽE SMRT JE NĚCO, CO SE DĚJE PROTI TVÉ VŮLI?
4.NENÍ PRAVDY KROMĚ TÉ, KTERÁ EXISTUJE VE TVÉM NITRU. VŠECHNO OSTATNÍ JSOU JEN VĚCI, KTERÉ TI NAMLOUVAJÍ OSTATNÍ.
5.JE JEDNO, KTERÝM SMĚREM JDEŠ. NIKDY NEMŮŽEŠ NEDORAZIT DOMŮ.
6.AŤ DĚLÁŠ COKOLI, NEVĚŘ TOMU, CO SE ZDE PÍŠE.
7.PO SMRTI NAJDE KAŽDÁ DUŠE KLID. NE VŠEM SE TO PODAŘÍ PŘED SMRTÍ.
8.BOJÍŠ SE ZEMŘÍT A BOJÍŠ SE ŽÍT. TO JE NÁDHERNÁ EXISTENCE!
9.NA SVĚTĚ NEJSOU OBĚTI ANI PADOUŠI.
10.JSI PŘÍČINOU VŠEHO, CO SE VE TVÉM ŽIVOTĚ DĚJE - VČETNĚ TVÉ SMRTI.
11.JSI JINÝ NEŽ BŮH, ALE NEJSI OD BOHA ODDĚLEN. PROTO NIKDY NEMŮŽEŠ ZEMŘÍT.
12.NĚKTEŘÍ LIDÉ TVRDÍ, ŽE VIDĚT ZNAMENÁ UVĚŘIT. JÁ TI ŘÍKÁM, ŽE UVĚŘIT ZNAMENÁ VIDĚT.
13.OBJEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ JE NEMOŽNÉ. NIC, CO JE POZOROVÁNO, NEZŮSTÁVÁ NEOVLIVNĚNO POZOROVATELEM.
14.V JEDNÉ VĚCI MUSÍŠ MÍT JASNO: PEKLO NEEXISTUJE. ŽÁDNÉ TAKOVÉ MÍSTO PROSTĚ NENÍ.
15.SMRT JE ÚŽASNÁ. JE VZRUŠUJÍCÍ, ÚCHVATNÁ A PŘEKRÁSNÁ.
16.VNÍMÁŠ TROJROZMĚRNÝ SVĚT, ALE NEŽIJEŠ V NĚM. NEJVYŠŠÍ REALITA JE MNOHEM SLOŽITĚJŠÍ, NEŽ SIS KDY PŘEDSTAVOVAL.
17.KDYŽ SE POŘÁDNĚ PODÍVÁŠ NA VESMÍR, ZJISTÍŠ, ŽE NA NĚM NENÍ NIC ZÁHADNÉHO.
18.TVÝM ZÁMĚREM JE POZNAT SEBE SAMA SKRZE ZKUŠENOST ÚPLNĚ, NE JENOM ČÁSTEČNĚ.
19.DOMNÍVÁŠ SE, ŽE KE SPOKOJENOSTI, BA I K POUHÉMU PŘEŽITÍ POTŘEBUJEŠ VELIKOU SPOUSTU VĚCÍ. TO VŠECHNO SIS JEN VYMYSLEL.
20.SMRT JE PROCES, KTERÝM OBNOVUJEŠ SVOU IDENTITU.
21.NE VŠECHNY VĚCI JSOU TAKOVÉ, JAKÉ SE ZDAJÍ. V KAŽDÉM OKAMŽIKU KAŽDÉHO ŽIVOTA EXISTUJE VÍCE MOŽNOSTÍ, NEŽ SIS DOSUD PŘEDSTAVOVAL.
22.NIC JAKO PRAVDA NEEXISTUJE.
23.ŽÁDNÁ SMRT NENÍ ZBYTEČNÁ. KAŽDÁ SMRT JE POSELSTVÍM PRO TY, KDO OPOUŠTĚJÍ SVĚT, I PRO TY, KTEŘÍ TU ZŮSTÁVAJÍ.
24.CELÝ VESMÍR SE SKLÁDÁ Z JEDINÉ VĚCI, KTERÁ SE CHOVÁ RŮZNĚ... PROŽÍVÁŠ SEBE SAMA JAKO MNOHOČETNOU INDIVIDUALITU.
25.SMRT JE BRANOU VEDOUCÍ Z HMOTNÉHO SVĚTA DO TOHO DUCHOVNÍHO... A ZPĚT.
26.NEMŮŽEŠ ZMĚNIT SVŮJ PROŽITEK ANI V TOMTO ŽIVOTĚ, ANI V TOM PŘÍŠTÍM, DOKUD SI NEUVĚDOMÍŠ, JAK JSI HO STVOŘIL.
27.VĚTŠINA LIDSKÝCH BYTOSTÍ SE PO VĚTŠINU SVÉHO ŽIVOTA SOUSTŘEDÍ NA VĚCI, NA KTERÝCH VŮBEC NEZÁLEŽÍ.
28.VE SMRTI SE STÍRAJÍ VŠECHNY TVÉ INDIVIDUÁLNÍ IDENTITY A TVÉ ODDĚLENÍ OD SEBE SAMÉHO KONEČNĚ POMÍJÍ.
29.V OKAMŽIKU, KDY SE PODDÁŠ LÁSCE A DOVOLÍŠ JÍ, ABY TĚ VEDLA PŘESNĚ TAM, KAM TVÁ DUŠE CHCE JÍT, TĚ OPUSTÍ VŠECHNY NESNÁZE.
30.V POSMRTNÉM ŽIVOTĚ NEEXISTUJE UTRPENÍ ŽÁDNÉHO DRUHU.
31.INDIVIDUÁLNÍ OKAMŽIKY TVÉHO ŽIVOTA JSOU TÍM, ČÍM JSI VYTVÁŘEL SVŮJ PROŽITEK SEBE SAMA.
32.TÉMĚŘ ŽÁDNÝ ČLOVĚK, KTERÝ UMÍRÁ, NEUMÍRÁ POPRVÉ.
33.JÁ JSEM TY A SNAŽÍM SE, ABY SIS NA TO VZPOMNĚL.
34.NA TO, ABYS OPRAVDU POCHOPIL NEJVYŠŠÍ REALITU, MUSÍŠ VYSTOUPIT MIMO SVOU MYSL.
35.NA SVĚTĚ NEMUSÍŠ BÝT „VYSVĚCEN", ABY SES STAL POSLEM BOŽÍM. BŮH TĚ VYSVĚTIL SAMOTNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE JSI NAŽIVU.
36.TVÍ PŘEDKOVÉ TĚ PROVÁZEJÍ. TVÍ DĚDICOVÉ STOJÍ PO TVÉM BOKU A SLEDUJÍ TVÁ ROZHODNUTÍ, KTERÁ ČINÍŠ PRO NĚ.
37.UŽÍVEJ DNEŠNÍCH UDÁLOSTÍ K TOMU, ABYS VYTVOŘIL PŘÍSLIB ZÍTŘKA.
DOSLOV
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu