NAUKA  O  ŽIVOTĚ  PRO  NOVÝ  JERUZALÉM
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - NAUKA O ŽIVOTĚ PRO NOVÝ JERUZALÉM    765 KB
  EN  Celá kniha - DOCTRINE OF LIFE    0,5 MB
  DE  Celá kniha - DIE LEBENSLEHRE FÜR DAS NEUE JERUSALEM    0,5 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
1.VEŠKERÉ NÁBOŽENSTVÍ JEST VĚCÍ ŽIVOTA, A ŽIVOTEM NÁBOŽENSTVÍ JEST KONÁNÍ DOBRA
2.NIKDO NEMŮŽE KONATI ZE SEBE DOBRO, KTERÉ JEST SKUTEČNÝM DOBREM
3.JAKOU MĚROU ČLOVĚK VYSTŘÍHÁ SE ZLA JAKOŽTO HŘÍCHU, TOU MĚROU ČINÍ DOBRO NIKOLIV ZE SEBE. NÝBRŽ Z PÁNA
4.JAKOU MĚROU KDO VYSTŘÍHÁ SE ZLA JAKOŽTO HŘÍCHU, TOU MĚROU MILUJE PRAVDU
5.JAKOU LITEROU KDO VYSTŘÍHÁ SE ZLA JAKOŽTO HŘÍCHU, TOLIK MÁ VÍRY A JEST DUCHOVNÍM
6.DESATERO PŘIKÁZÁNÍ UČÍ, KTERÉ ZLO JEST HŘÍCHEM
7.VŠECKY DRUHY VRAŽDY, NECUDNOSTI, ZLODĚJSTVÍ, KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ, JAKOŽ I CHTÍČE K TOMU, JSOU ZLÉ, A TUDÍŽ JEST SE JICH VYSTŘÍHATI JAKOŽTO HŘÍCHU
8.JAKOU MĚROU KDO VYSTŘÍHÁ SE VŠECH DRUHŮ VRAŽDY JAKOŽTO HŘÍCHU, TOU MĚROU MÁ LÁSKU K BLIŽNÍMU
9.JAKOU MĚROU KDO VYSTŘÍHÁ SE CIZOLOŽSTVÍ JAKOŽTO HŘÍCHU, TOU MĚROU MILUJE CUDNOST
10.JAKOU MĚROU KDO VYSTŘÍHÁ SE JAKOŽTO HŘÍCHU VŠELIKÝCH DRUHŮ ZLODĚJSTVÍ, TOU MĚROU MILUJE UŘÍMNOST
11.JAKOU MĚROU KDO VYSTŘÍHÁ SE VŠECH DRUHŮ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ, TOU MĚROU MILUJE PRAVDU
12.NIKDO NEMŮŽE VYSTŘÍHATI SE ZLA JAKOŽTO HŘÍCHU TAK, ABY SI JEJ VNITŘNĚ OŠKLIVIL, JESTLIŽE BY PROTI NĚMU NEBOJOVAL
13.ČLOVĚK MÁ VYSTŘÍHATI SE ZLA JAKOŽTO HŘÍCHU, A MÁ PROTI NĚMU BOJOVATI JAKOBY SÁM ZE SEBE
14.KDO UPOUŠTÍ OD ZLA Z DŮVODU JINÉHO, NEŽLI ŽE ZLO JEST HŘÍCHEM, NEVYSTŘÍHÁ SE HO, NÝBRŽ ČINÍ JEN, ABY NEJEVILO SE PŘED SVĚTEM
15.UKAZATEL SLOV A VĚCÍ
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu