NAUKA  NOVÉHO  JERUZALÉMA  O  PÍSMU  SVATÉM
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - NAUKA NOVÉHO JERUZALÉMA O PÍSMU SVATÉM    1,1 MB
  EN  Celá kniha - DOCTRINE OF HOLY SCRIPTURE    0,8 MB
  DE  Celá kniha - DIE LEHRE DES NEUEN JERUSALEMS VON DER HEILIGEN SCHRIFT    1,0 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
1.PÍSMO SVATÉ ČILI SLOVO [BOŽÍ] JEST BOŽSKÁ PRAVDA SAMA
2.VE SLOVĚ [BOŽÍM] JEST DUCHOVNÍ SMYSL DOSUD NEZNÁMÝ
3.SMYSL LITER SLOVA [BOŽÍHO] JEST ZÁKLADNOU A OPOROU JEHO DUCHOVNÍHO A NEBESKÉHO SMYSLU
4.BOŽSKÁ PRAVDA JEST VE SMYSLU LITER SLOVA [BOŽÍHO] VE SVÉ SVATOSTI A VE SVÉ MOCI
5.NAUKA CÍRKVE MUSÍ BYTÍ ČERPÁNA ZE SMYSLU LITER SLOVA [BOŽÍHO] A BÝTI JÍM POTVRZENA
6.DOSLOVNÝM SMYSLEM SLOVA [BOŽÍHO] NASTÁVÁ SPOJENÍ S PÁNEM A PŘIDRUŽENÍ SE K ANDĚLŮM
7.SLOVO [BOŽÍ] VYSKYTUJE SE VE VŠECH NEBESÍCH A Z NĚHO POCHÁZÍ MOUDROST ANDĚLŮ
8.CÍRKEV VZNIKÁ ZE SLOVA [BOŽÍHO] A JEST TAKOVÁ, JAKÉ JEST JEJÍ POROZUMĚNÍ SLOVU [BOŽÍMU]
9.V KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SLOVA [BOŽÍHO] JEST MANŽELSKÉ SPOJENÍ PÁNA A CÍRKVE, A TUDÍŽ DOBRA A PRAVDY
10.Z DOSLOVNÉHO SMYSLU SLOVA [BOŽÍHO] MOHOU BÝTI ČERPÁNA KACÍŘSTVA; JEST VŠAK ZAVRŽITELNO JE UTVRZOVATI
11.PÁN PŘIŠEL NA SVĚT, ABY NAPLNIL VŠE, CO OBSAŽENO JEST VE SLOVĚ [BOŽÍM], A TÍM STAL SE BOŽSKOU PRAVDOU ČILI SLOVEM I V JEJÍ POSLEDNÍ MEZI
12.PŘED SLOVEM [BOŽÍM], KTERÉ NYNÍ JEST NA SVĚTĚ, BYLO SLOVO [BOŽÍ] KTERÉŽ SE ZTRATILO
13.PROSTŘEDNICTVÍM SLOVA [BOŽÍHO] JSOU VE SVĚTLE I TI, KDOŽ JSOU MIMO CÍRKEV, A NEMAJÍ SLOVA [BOŽÍHO]
14.KDYBY NEBYLO SLOVA [BOŽÍHO], NIKDO BY NEVĚDĚL O BOHU, O NEBI A PEKLE, O ŽIVOTĚ POSMRTNÉM A TÍM MÉNĚ O PÁNU
15.REJSTŘÍK SLOV A VĚCÍ
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu