BOŽSKÁ  PROZŘETELNOST
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - BOŽSKÁ PROZŘETELNOST    4,4 MB
  EN  Celá kniha - DIVINE PROVIDENCE    2,9 MB
  DE  Celá kniha - DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG    2,8 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
1.BOŽSKÁ PROZŘETELNOST JE VLÁDA BOŽSKÉ LÁSKY A MOUDROSTI
2.PÁNOVA BOŽSKÁ PROZŘETELNOST MÁ ZA CÍL NEBE Z LIDSKÉHO POKOLENÍ
3.PÁNOVA BOŽSKÁ PROZŘETELNOST MÁ VE VŠEM, CO ČINÍ, NA ZŘETELI NEKONEČNOST A VĚČNOST
4.EXISTUJÍ LIDEM NEZNÁMÉ ZÁKONY BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI
5.ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PRAVÍ, ŽE MÁME JEDNAT SVOBODNĚ A PODLE SVÉHO ROZUMU
6.ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PRAVÍ, ŽE MÁME JAKOBY SAMI OD SEBE ODSTRAŇOVAT ZLA JAKO HŘÍCHY VE SVÉM VNĚJŠÍM JÁ; POUZE TAK MŮŽE PÁN ODSTRAŇOVAT ZLA V NAŠEM VNITŘNÍM JÁ A ZÁROVEŇ I V NAŠEM VNĚJŠÍM JÁ
7.ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PRAVÍ, ŽE VE VĚCECH NÁBOŽENSTVÍ NEMÁME BÝT VNĚJŠÍMI PROSTŘEDKY NUCENI MYSLET A CHTÍT, A PROTO VĚŘIT A MILOVAT; ALE MĚLI BYCHOM SE SAMI VÉST A NĚKDY I PŘINUCOVAT
8.ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PRAVÍ, ŽE MÁME BÝT VEDENI A VYUČOVÁNI PÁNEM Z NEBE PROSTŘEDNICTVÍM SLOVA, NAUKY A KÁZÁNÍ ZE SLOVA, A TO ZA PLNÉHO ZDÁNÍ, ŽE TAK ČINÍME SAMI OD SEBE
9.ZÁKON BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI PRAVÍ, ŽE NEMÁME VNÍMAT A CÍTIT NIC Z PŮSOBENÍ BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI, ALE PŘESTO O NÍ MÁME VĚDĚT A MÁME JI UZNÁVAT
10.NAŠE VLASTNÍ PROZÍRAVOST NENÍ NIČÍM – POUZE SE JEVÍ NĚČÍM BÝT, COŽ JE NEZBYTNÉ ZDÁNÍ. BOŽSKÁ PROZŘETELNOST JE VŠAK UNIVERZÁLNÍ, NEBOŤ SE NACHÁZÍ I V TĚCH NEJMENŠÍCH JEDNOTLIVOSTECH
11.BOŽSKÁ PROZŘETELNOST MÁ NA ZŘETELI VĚČNÉ CÍLE, DOČASNÉ JEN TEHDY, KDYŽ SOUHLASÍ S VĚČNÝMI
12.DO PRAVD VÍRY A DO DOBER LÁSKY K BLIŽNÍMU NEJSME VPUŠTĚNI HLOUBĚJI, NEŽ NAKOLIK V NICH MŮŽEME SETRVAT AŽ DO KONCE ŽIVOTA
13.ZÁKONY DOPUŠTĚNÍ JSOU TAKÉ ZÁKONY BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI
14.ZLA JSOU DOPOUŠTĚNA KVŮLI CÍLI – NAŠEMU SPASENÍ
15.BOŽSKÁ PROZŘETELNOST JE U ZLÝCH STEJNĚ JAKO U DOBRÝCH LIDÍ
16.BOŽSKÁ PROZŘETELNOST NÁM NEPŘIPISUJE ŽÁDNÉ ZLO ANI DOBRO. OBOJÍ SI NÁROKUJE NAŠE VLASTNÍ PROZÍRAVOST
17.KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE BÝT PŘETVOŘEN A NEEXISTUJE ŽÁDNÉ PŘEDURČENÍ
18.PÁN NEMŮŽE JEDNAT PROTI ZÁKONŮM SVÉ BOŽSKÉ PROZŘETELNOSTI. KDYBY TOTIŽ JEDNAL PROTI NIM, JEDNAL BY PROTI SVÉ BOŽSKÉ LÁSCE A PROTI SVÉ BOŽSKÉ MOUDROSTI A TAK PROTI SOBĚ SAMÉMU
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu